Deniz @AnonimSkywalker Takip et Basit bir matematikle evde 120 kg esrar var ANKARALI NAMIK UYUSTURUCUDAN GOZALTINDA ARABADA 40...

Deniz
@AnonimSkywalker
Takip et
Basit bir matematikle evde 120 kg esrar var
ANKARALI NAMIK
UYUSTURUCUDAN GOZALTINDA
ARABADA
40 KG ESRAR
FAVORI
4.820 8.923

2015-10-24 22:47:24 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu