Nato fırst lady buluşmasına Lü xemburg başbakanı Xavier Bettel gay olduğu için kocası katılmış.