Bu kare seni az da olsa mutlu ediyorsa iyi bir çocukluk geçirmişsin demektir