DHA ZEL OLARAK BENİ MİCİN aELDIYDENİZ AQAYUM." POLİSTEN ŞAFAK OPERASYONU