… Tipini skiim… Yolda sorgu yargıcı durmadan homurdanıyordu.. …Budala…