HAYROLA HALIL? UZERE. ACILEN AMERIKA'Y GITMEMIZ LAZIM NiYE? KIZM AMERIKA DA DO ARSA AMERIKALİ OLACAK... YOLDA DOĞAR DA

HAYROLA HALIL?
UZERE. ACILEN AMERIKA'Y
GITMEMIZ LAZIM
NiYE?
KIZM AMERIKA DA
DO ARSA AMERIKALİ
OLACAK…
YOLDA DOĞAR DA

2015-10-24 22:48:33 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya