-Kardeşim fazla yaş maman var mı? +Var abi buyur. -Tamam biri havlarsa sana seslen bana Kaynak