2008 2020kurban kesilirken boyundan sarkan taşak öncesi ve sonrası. Koç taşağı