- Sktir et simdi Normandiya yi gel bak Türkiye den peynir geldi. Hakiki Tulum.