Bir ağırlık birimi olarak gece aniden çöken iç sıkıntısı