Miessemizde kaybolan (çalınan) eşyalarinzdan Çetin Abi sorumlu değildir. 0 artık tövbeli.