Resim 3.12: Oksijen tüplerinde oksijen gazı vardır.