Diana sen Yunandin dimi 0251 -Diana Evet 0251 Saka olarak seni denize atsak kızar misin 02:52V na Ne alaka 02 52 Ata sporu...

Diana sen Yunandin dimi 0251
-Diana
Evet
0251
Saka olarak seni denize atsak kızar
misin
02:52V
na
Ne alaka
02 52
Ata sporu 025
kırmizı şerit

2016-10-23 20:49:04 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu