bikar @karmenges Dayım yeğenlerime oynasınlar diye yapboz almış