Tonyukuk @tonjukuk Sene 95, bardağı 250.000 liradan gözümde canlandı koskoca mazi.