Minübüste yanıma güzel bir kız oturunca; - Garip bir şey söyleyebilir miyim? - Mutluyum.