Kime kıymet versem hayatımı "kıyamete" çevirmesini iyi biliyor.