Ama böyle yiğitliklikler gösterirsen insanlar sana tapmaya başlar.