Yahu biz gelmeden önce yol yoktu yol! @tutank.hamun