orada büyük bir orman, birçok dereler ve irmak- en avar ve burada uçan kuglar çoktu. Bu orma- etem der omrierdir muttasid taga...

orada büyük bir orman, birçok dereler ve irmak-
en avar ve burada uçan kuglar çoktu. Bu orma-
etem der omrierdir muttasid
taga urup gezer avare su
canavar yagiyordu. At sürülerini ve halk yerdi
canavardı. Ağir bir pekilde halka cefa etminti
ir adarmdi. Bu canavan avlamak istecai. Günter
k-i dergähina ister saliınur
r-gähtan ger olsa pâre pâre su
ok, kiliç ve kalkanla ava gitti. Bir ge-
güt dal ile bir ağaca bağladı ve oradan ayrildı.
dini derman bilür ehl-i hatà
humår için içer mey-håre su
Tan ağarırken yine geldi ve gördo ki canavar
z Kağan bir ays tuttu. Onu altin kugaği ile aga
abah oldu. Tan ağarırken tekrar geldi ve górdy
işti
ya Hayrel-beşer möştäkınam
sneler yanup diler hem-vare su
Ouz Kaga'temsill resm
www.oku .meb.gov.t
t kerâmet kim şeb-i Mirac'da
in yetirmiş sabit o seyyâre su
inda kendisi durdu. Canavar geldi ve b
urdu. Oğuz kargıyı canavarın başına sa
başını koparip aldı, gitti. Tekrar geldig
r. Yay ve okla ala doğanı öldürddo
her dem zülal-i feyz iner
kadin tecdid eden mimâre su
navar geyigi ve ayyı yedi. Kargım demir oiuunadola
okum bakır olduğu için onu öldürdo.
1 gam salmış dil-i süzânima
ihsânın sepe ol nare su
Fuzüll
www.ok
tr)
gún Ojuz Kağan, bir yerde Tann'ya yalvarmakta)
lan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve
bir kiz n güher olmuş Fuzüli sözler
eg 0nen tek 1010-4 geh-våre su
icind
da ateşli ve parlak bir tacı bulunuyordu. Kutu
ağlasa gok ağliyordu. Oğuz Kağan onu gorü fce akli glh rivd
er ve gecelerden sonra gözłeri parladi ve ü rkek goour
ar. ikincisine Ay adin’ verdiler. Üçüncüsüne dydiz
ğan ava gitti nündeki gol ortasinda, bir agat grdy Bu
ainz oturuyordu. Cok puzel bir wzth. G6z go a g mak re men tegne-i
idi, Oyle güzeldr iki eğer yeryuzünún halki onu orse der
lan bidar olanda rüz-t haşr
ökende dide-i bidâre su
ktilar
vuğun
ki rüz-t haşr mahrüm olmayam
le Türk Şiir
Oğuz Kagan onu görünce aklı gitti. Yüreğine
di aldı…
to
ilçi
ve gecelerden-sonra gözleri parladı ve úç erte
Kncisine Thg roégy adim yerdiler. Üpcincsmini
yük bir toy tertip etti. Halka emir gönderd
Oğuz Kağan kırk masa ve kirk sira ya urds Tarndeme
Birincisi-
egtere go
zyaşlanmdan su saçma çünků boye tutlişan ateşle
pe (gökyůzů) mi su rengindedir yoksa gózyaşiarim mi gökyüzünü kap-
set türlu s
uz kagan beylere ve halka buyruk verdi ve: ının zevkinden gönlüm parça parça olursa buna şaşılmaz çünkü su
ar açar
Demir kargı olsun orman
Av yerinde yürüyüsün kulan
Daha deniz, daha müren
Güneş bayrak, gök kınkarn
ibi kirpiklerinin temreninin sözünü korkarak söyler. Nitekim yarası olan
ihmet çekmesin, güi bahçesini sele versin. O, bin gül bahçesine su ver
a7.
123
:Kağan dört tarafa emirler yolladi. Fermanlar yazdı ve elçilere verip

2017-10-02 09:30:04 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu