affedilmeye alışmış insanların yüzsüzlüğüyle uğraşmak çok zor