Ruh sağliăimı bozuyor' devip okulun zilini kesti, hapsi isteniyor