ise gidip gelirken Senin de drik bi serwisin var.. Servis