Bunun skilmesi gerek agresif hareketler sergiliyor.