" Her arz kendi talebini yaratır..." Jean Baptiste Say " Fazla demleyeyim ya, içilir...." Necibe hala