adamın sarhoşken aldığı ülkeyi ayıkken yönetemediniz