Türkü evinden alevler yükseldi Türküyü çok yanık söylemişler