Beyler duvar 2. seviyede kalmış biriniz hayrına geliştirsin.