Eren Takip et Doktorbeyevladm uiyy şirin babacuğum bu kadar erçeç şirin arasunda benum ne işum vardur