Kavimler göçü kesin bayram ziyaretiyle başladı. Çıkmışken şuraya da uğrayalım derken nerelere gelmişler.