Özgüven rezervinin %80 ini bünyede barındırmak Ruh hastası öyle kolay olunmuyor. Mesela ben yıllarımı verdim..