Bir rivayete göre Cengiz Han'ın mezarı bulunduğunda kıyamet kopacaktır. - Aramayın o zaman .mına koduklarım