Gemilere yürümeyi öğreten adam Yunanlılara yüzmeyi öğreten adam