Pi sayısının bir milyarıncı sayısı 9'dur. Hayatımın her yerinde lazım olabilecek bir bilgi daha.