Hemen bir ver qüncellemesi yapmalıyım Usa Bayburt. Ul Mbot Beni,artik kimse bulamaz.