Tribün cezası yüzünden maç sadece bayan ve çocuklara açık