Cutbu Bak köpek oldum! Hav hav hav! ADHAKJFGHUKFAS HFHASJKFHASKJF HAV HAV HAV amk...

Cutbu
Bak köpek oldum!
Hav hav hav!
ADHAKJFGHUKFAS
HFHASJKFHASKJF
HAV HAV HAV
amk özürlüleri
AJKFHAKUSFAJKSHAJKH
AJKFHAJSFAJKSFHAKJ

2016-01-14 21:33:04 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu