Öğrenci her yerde öğrenci: Soru: 1896'da ne sona erdi? Cevap: What ended in 1896? 1895