Kainatta ilk işlenen günah kibirdir. Yolda karton toplayan çocuklarla çöpten yemek yiyen insanlarla eşitiz.. Kimse kendini bi...