Sene 2002,Ulus.Ankaragüçlüleri polis kovalarken içlerinden birisi durup "gardaş gaçmayın biz daha galabalığız"dedi. Malazgirti...