AB=7cm AC=17 cm ise BC=x kaç cm dir? x=10 cm GEOMETRİ SEVİYEM Guldum.net Facebook sayfamiz Twitter sayfamiz