NORMALDE BEN B0YÜKLERIN YANINDA GEZERKEN HİSSETTIĞİM